Internetbanka  Kā kļūt par klientu  Ziņas 
 
Lietotāja preferences
 Internetbanka  Valūtas kursi  M2M Supreme  Dokumenti un tarifi  M2M Income Bond Fund  Preses centrs  Meklēt  Finanšu informācija
E-pasts: info@bankm2m.com
Tālrunis.: +371 67 080 000
Fakss: +371 67 080 001
Bankas darba laiks:
Pirmdiena – piektdiena
no 9:00 līdz 17:30
Ieteikumi un atsauksmes

Bank M2M Europe AS (Banka) īpaši rūp klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāte un apkalpošanas profesionālisms. Bankai ir svarīgi, lai katrs klients saņemtu īpašu uzmanību un visus sev nepieciešamos finanšu risinājumus. Lai saglabātu augstākās kvalitātes servisa līmeni un to pastāvīgi pilnveidotu, mums ir ļoti svarīgi klientu ierosinājumi un atsauksmes.

Aicinām katru klientu izteikt savu viedokli Bankai par tās sniegto pakalpojumu kvalitāti, servisa līmeni, ieteikumus, kā arī informēt par problēmām, ar kuram Jūs saskārāties izmantojot Bankas sniegtos pakalpojumus, kādā no šādiem veidiem:

Nosūtot e-pastu uz info@bankm2m.com;

Zvanot uz Bankas kontakttālruni + 371 67080 000;

Nosūtot Bankai informāciju Internetbankā;

Personīgi ierodoties Bankā vai nosūtot tai vēstuli uz adresi Antonijas iela 3, Rīga, Latvija, LV – 1010.

Pēc informācijas saņemšanas Banka nekavējoties rūpīgi to izskatīs un sniegs Jums atbildi pēc iespējas īsākā laika posmā, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā. Atbildi uz Jūsu ierosinājumu vai atsauksmi centīsimies sniegt uzreiz, ja ar to personīgi vērsīsities Bankā vai zvanīsiet uz kontakttālruni + 371 67080 000. Tomēr gadījumā, ja atbildes sniegšanai būs nepieciešams ilgāks laiks, bankas darbinieks informēs Jūs par atbildes sniegšanas termiņu.


Banka ir tiesīga atstāt bez izskatīšanas ieteikumus vai pretenzijas, kuru sūtītāju nav iespējams identificēt vai kuru saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs. Šādā gadījumā Banka, norādot pamatojumu, informēs Klientu, ka ieteikums vai pretenzija tiek atstāts bez izskatīšanas.

Atbildi Banka sniedz klientam personīgi, pa tālruni identificētiem klientiem vai arī atbildi nosūtot klientam Internetbankā.

Ja Bankas atbilde Klientu neapmierina, tad jautājumos par bezskaidras naudas līdzekļu kredīta pārvedumiem un darījumiem ar elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem, Klients ir tiesīgs iesniegt sūdzību izskatīšanai Latvijas Komercbanku asociācijas ombudam, ievērojot Latvijas Komercbanku asociācijas Padomes apstiprināto "Kārtību, kāda Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds izskata kredītiestāžu klientu sūdzības", vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, vai, ja Jūs esat patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.