Internetbanka  Kā kļūt par klientu  Ziņas 
 
Lietotāja preferences
 Internetbanka  Valūtas kursi  M2M Supreme  Dokumenti un tarifi  M2M Income Bond Fund  Preses centrs  Meklēt  Finanšu informācija
E-pasts: info@bankm2m.com
Tālrunis.: +371 67 080 000
Fakss: +371 67 080 001
Bankas darba laiks:
Pirmdiena – piektdiena
no 9:00 līdz 17:30

24.07.2017
Investīciju vides apskats

Salīdzinot ar maiju, jūnijs globālajos finanšu tirgos tika aizvadīts salīdzinoši mierīgi, kā rezultātā pusgadu tirgi noslēdza ar plus zīmi.

Arī politiskajā arēnā vasara iesākās samērā rāmi, īpaši salīdzinot ar pagājušo ziemu un pavasari. Laiku pa laikam bija vērojami spriedzes uzplaiksnījumi, atjaunojoties diskusijām par ārējo spēku iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās, saasinoties diplomātiskajai krīzei Katarā un turpinoties nebeidzamajiem draudiem no Ziemeļkorejas puses. Kā pozitīvo faktoru var minēt ES samitu, kura rezultāti stiprināja pārliecību par Eiropas Savienības vienotību un nedalāmību. Taču tirgi uz politiskajiem notikumiem reaģēja inerti.

Centrālo banku retorika attiecībā uz turpmāko monetāro politiku kļūst arvien agresīvāka, taču to rīcība pagaidām pilnībā atbilst investoru gaidām. FRS turpina konsekventi paaugstināt bāzes procentu likmes, pamatojot to ar ekonomikas izaugsmi un stabilo situāciju darbaspēka tirgū, kā arī inflācijas pieaugumu, kas, tiesa gan, ir bijis nedaudz zemāks par plānoto. FRS norāda arī uz finanšu tirgu stabilitāti, atzīmējot savu gatavību sākt savas bilances samazināšanu. Tādējādi rodas priekšstats, ka FRS arvien mazāk balstās uz reāliem ekonomikas rādītājiem, vairāk fokusējoties uz finansiālās situācijas izmaiņām ekonomikā. Savukārt Eiropas Centrālās bankas vadītājs M. Dragi savā pēdējā runā uzsvēra ES ekonomikas atgūšanos un stimulu efektivitāti, kā arī pieļāva, ka ECB politika varētu tikt koriģēta, kļūstot ievērojami stingrākai.

Šāda lielāko centrālo banku tonalitāte nevarēja neietekmēt vadošās etalona obligācijas, kuru ienesīgums jūnijā ievērojami palielinājās. ASV 10 gadu trеasuries ienesīgums pieauga no 2,21% līdz 2,30%, savukārt Vācijas etalona obligācijas demonstrēja vēl ievērojamāku kāpumu – no 0,29% līdz 0,46%.

Augsta ienesīguma obligācijas mēnesi aizvadīja salīdzinoši mierīgi. Pieprasījums šajā segmentā vēl joprojām ir stabils, “ienesīguma medībām” pārejot pavisam citā līmenī. Gan jauno Baltkrievijas 5 un 10 gadu obligāciju izlaišana un straujais kāpums, gan Argentīnas 100 gadu parāda vērtspapīru emisija arvien vairāk liecina par to, ka alkatība nevis vienkārši spēj uzvarēt bailes, bet gan totāli dominē.

Arī akciju tirgi gandrīz visu jūniju aizvadīja mierīgā gaisotnē, paņemot pauzi pēc iepriekšējos mēnešos piedzīvotā kāpuma. Spēcīga korekcija tirgū notika tika pašās mēneša beigās. ASV akciju tirgū īpaši izcēlās tehnoloģiskais sektors, kurā bija vērojama iespaidīga izpārdošana, kas drīzāk ir uzskatāma par peļņas fiksāciju pēc ilgstošā rallija šajā segmentā. Savukārt Eiropas uzņēmumu akcijas piedzīvoja būtisku kritumu, pie kura “vainojama” gan strauji augošā eiro vērtība, gan spējais Vācijas etalona obligāciju kāpums, savukārt katalizatora lomu šajā procesā spēlēja jau minētā izpārdošana tehnoloģiskajā sektorā ASV. Neraugoties uz to, akciju tirgū vēl joprojām valda optimisms, tāpēc nevar izslēgt jaunu cenu kāpuma vilni.

Bāzes metāli pēc ieilgušās lejupslīdes sāk pamazām atdzīvoties. Cenu kāpumu šajā segmentā ir veicinājusi gan krājumu pārdalīšana, gan Ķīnas ekonomikas rādītāji, gan arī Brazīlijas ekonomikas atgūšanās. Tas viss izskatās loģiski, ņemot vērā piedzīvoto spēcīgo kritumu atsevišķās pozīcijās (galvenokārt, niķelis un dzelzsrūda). Patēriņa tirgus segmentā gribētos pievērst uzmanību labības cenām, kas īsā laikā pieauga par gandrīz 20%.

Šajā kontekstā nevar nepieminēt arī eiro vērtības straujo kāpumu, kas sasniedza savu 12 mēnešu maksimumu. Arī tas lielā mērā ir izskaidrojams ar ECB apgalvojumiem par eiro zonas ekonomikas atgūšanos, kā arī retoriku saistībā ar monetārās politikas korekciju.

Saistību atruna

Šo investīciju apskatu ir izstrādājusi Bank M2M Europe AS, kuras uzraudzību veic Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Investīciju apskatam ir informatīvs raksturs, tas nav un nevar tikt uzskatīts par piedāvājumu vai rekomendāciju ieguldījumiem finanšu instrumentos. Apskata sagatavošanā banka ir izmantojusi tai pieejamus, pārbaudītus un uzticamus informācijas avotus (to skaitā: Bloomberg terminal, Federal Reserve Economic Data, Federal Reserve Bank of St. Louis (research.stlouisfed.org), International Monetary Fund (www.imf.org), Trading Economics (www.tradingeconomics.com), Thomson Reuters, Eurostat). Banka nevar garantēt sniegtās informācijas pilnīgu precizitāti. Šajā investīciju tirgus apskatā banka nav patstāvīgi veikusi nekādus finanšu instrumentu vērtējumus, kā arī nesniedz nekādas prognozes par minēto finanšu instrumentu nākotnes cenām. Investīciju tirgus apskatā iekļautā informācija attiecas uz apskata publicēšanas brīdi un var tikt mainīta.